Na zadané téma vytvořím skicu a po odsouhlasení menší  model, který představím zadavateli a po důkladné konzultaci zrealizuji . Samozřejmostí jsou případné návštěvy při průběhu realizace nebo fotografie, jak se socha postupně tvaruje.