historie

První dostupné informace v našem rodokmenu jsou již od poloviny 19 století. Roku 1852 je doložen první zapsaný kovář, který působil na malém panství ve středních Čechách.Tato kovářská rodina patřila do Společenstva kovářů a podkovářů v Příbrami. V 50 letech minulého století dochází vlivem politického vývoje k úpadku řemesla. Znovu se řemeslo začalo rozvíjet až po roce 1990.

V současné době kromě klasických prací kombinujeme kovářské výrobky se sklem, dřevem, kamenem a keramikou.Jsme součástí sdružení tradičních řemesel. Dále spolupracujeme s pracovníky v oblasti historických památek, středních škol a filmu.